OPDSUPPORT tillhandahåller global nivå på första nivån, andra nivån och biträdande stöd på tredje nivå för Olympus Integration Partners. Olympus Developer Program tillhandahåller en komplett uppsättning tekniska resurser, support och programvara för gränssnitt med Olympus Professional Dictation-hårdvara och -programvara.

Ansök om utvecklaråtkomst

KOD

Olympus Audio SDK används för att integrera diktat- och transkriptionshårdvara med 3rd-partiprogram. Vårt utvecklingsprogram tillhandahåller en komplett uppsättning tekniska resurser, support och programvara för gränssnitt med Olympus diktationshårdvara och programvara.

För att få tillgång, vänligen ange här.


Olympus Audio SDK