Denna uppdatering åtgärdar ett problem där transkriptionsmodulen inte skickar / tar emot e-postmeddelanden (under testning) om endast transkriptionsmodulen är installerad på datorn.

Transkriptionsmodulen läser inställningsfilen för diktationsmodulen, som endast skapas via diktationsmodulen när den är installerad. Transkriptionsmodulen kommer att ge ett fel när du försöker testa inställningarna för webbmail.

Detta har nu lösts.

Fil
version
Skapad
ODMS R7.2.0 Client (Full) 7.2.0 2018-10-09 10:42:30
ODMS R7.2.0 Client (Web Downloader) 7.2.0 2018-10-17 07:52:10
ODMS R7.2.1 Client (Full) 7.2.1 2019-02-25 15:02:30