Så här aktiverar du kommentarer i ODMS-programvaran.

Öppna programvaran. Tryck på knappen som markeras i bilden.

Dubbelklicka på kommentaren för att göra din kommentar.