Så här aktiverar du kommentarer i ODMS-programvaran.

Öppna programvaran. Tryck på knappen In-Line Edit i övre högra hörnet av Olympus-programvaran som är markerad i bilden. Alternativt kan du klicka på Visa och klicka sedan på In-Line Edit.

Dubbelklicka på kommentaren för att göra din kommentar.