როგორ შევიტანოთ კომენტარები ODMS- ის პროგრამულიში.

გახსენით პროგრამული უზრუნველყოფა. დააჭირეთ გამოსახულების რედაქტირება ღილაკზე გამოსახული ოლიმუსის პროგრამული უზრუნველყოფის ზედა მარჯვენა ზედა ნაწილში. ალტერნატიულად შეგიძლიათ იხილოთ ნახვა და დააჭირეთ In-Line რედაქტირება.

ახლა ორმაგი დაწკაპუნებით კომენტარი კომენტარში.