Kako omogućiti komentare u ODMS softveru.

Otvorite softver. Pritisnite gumb označen na slici.

Sada dvaput kliknite na okvir komentara da biste napravili svoj komentar.