Olympus Dictation برای به روز رسانی آیفون در حال حاضر در دسترس است ...

ادامه مطلب ...

به روز رسانی برای DSS Player برای Mac در حال حاضر برای دانلود ...

ادامه مطلب ...

به روز رسانی سیستم عامل برای 1.02 برای DS-9000 / 2600 در دسترس است برای دانلود ...

ادامه مطلب ...

پچ 2 برای ODMS 7.2 اکنون برای دانلود ...

ادامه مطلب ...

ODMS انتشار نرم افزار 6 پایان محصول زندگی از 31 / 03 / 19 است.

ادامه مطلب ...

این به روز رسانی حاوی رفع برای مشتری SCP است

ادامه مطلب ...

پچ 20 برای ODMS 6.4 اکنون برای دانلود ...

ادامه مطلب ...

به روز رسانی برای نرم افزار Olympus Dictation (Android) منتشر شده است و از طریق فروشگاه Play قابل دانلود است ...

ادامه مطلب ...