ویژگی دانلود اتوماتیک را می توان به طوری که فایل ها به طور خودکار از هر ضبط کننده Olympus که به کامپیوتر وصل شده است، کپی می شود.

نحوه فعال کردن خودکار دانلود

  • روی ابزار> گزینه ها> طراحی پوشه کلیک کنید.

خودکار 1 را دانلود کنید

  • پوشه ای را انتخاب کنید تا تنظیمات را به آن اعمال کنید.
    • توجه: انتخاب جعبه دانلود به صورت خودکار تنظیمات را به پوشه ها AG اعمال می کند. این می تواند زمان تنظیم پیکربندی تنظیم برای هر پوشه را ذخیره کند.
  • فیلد خودکار دانلود را انتخاب کرده و آن را به بله تنظیم کنید.
  • روی اعمال کلیک کنید و برای تغییرات ذخیره کنید.