Πώς να ενεργοποιήσετε τα σχόλια στο λογισμικό ODMS.

Ανοίξτε το λογισμικό. Πατήστε το κουμπί που επισημαίνεται στην εικόνα.

Τώρα κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο σχολίων για να κάνετε το σχόλιό σας.