Πελάτης

Πελάτης
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ -

Τα τμήματα Dictation και Transcription παρέχουν μια διαισθητική και βελτιωμένη εμπειρία χρήστη. Απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό από την ομιλία στο κείμενο.

οθόνη:

ODMS 6.4 Δημοφιλής

Η εκκίνηση θα εγκαταστήσει τη λειτουργική μονάδα Dictation / Transcription σε λειτουργία Standalone ή Workgroup, ανάλογα με το κλειδί / τον τύπο άδειας που καταχωρίσατε κατά την εγκατάσταση.