Jak povolit komentáře v softwaru ODMS.

Otevřete software. Stiskněte tlačítko zvýrazněné na obrázku.

Nyní dvakrát klikněte na pole s komentářem a udělejte svůj komentář.