Jak povolit komentáře v softwaru ODMS.

Otevřete software. V pravém horním rohu softwaru Olympus, který je zvýrazněn na snímku, stiskněte tlačítko Úpravy v řádku. Alternativně můžete kliknout na Zobrazit a poté kliknout na In-Line Edit.

Nyní dvakrát klikněte na pole s komentářem a udělejte svůj komentář.