Функцията за автоматично изтегляне може да бъде активирана, така че файловете да се копират автоматично от всеки рекордер на Olympus, който е свързан към компютъра.

Как да активирате автоматичното изтегляне

  • Кликнете върху Инструменти> Опции> Дизайн на папки.

автоматично изтегляне 1

  • Изберете папката, за да приложите настройката.
    • Забележка: Избирането на Download Tray автоматично ще приложи настройката на Folders AG. Това може да спести време за конфигуриране на настройките за всяка папка.
  • Изберете полето Автоматично изтегляне и задайте това на Да.
  • Кликнете върху Прилагане и ОК, за да запазите промените.