Как да активирате коментарите в софтуера ODMS.

Отворете софтуера. Натиснете бутона, маркиран в изображението.

Сега кликнете два пъти върху полето за коментари, за да направите коментара си.